Zwangerschapscursus

Een zwangerschapscursus is bedoeld om je te ondersteunen tijdens de zwangerschap en je voor te bereiden op de bevalling en het aanstaand ouderschap. De methode, de benadering en de inhoud van de cursus kunnen verschillen. Zo zijn er cursussen die zich meer richten op je houding tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld ter voorkoming van rugklachten. Yoga is meer gericht op ontspanning en ademhaling. Er zijn ook cursussen die vooral draaien om informatie over zwangerschap, de bevalling en de eerste tijd met een baby. De ene cursus doe je als stel, de ander is alleen voor de zwangere. Bij veel cursussen heb je dan wel een partneravond over de bevalling. Het voordeel van het volgen van een cursus is dat je bewust tijd maakt om met je zwangerschap, de naderende bevalling en het ouderschap bezig te zijn. Veel vrouwen vinden het ook prettig om ervaringen te kunnen uitwisselen met andere zwangeren. Je leert zo een aantal vrouwen kennen die in dezelfde tijd een kind krijgen als jij. Soms ontstaan zo netwerken en vriendschappen waar je nog jaren plezier van hebt.

Het is niet zo dat je een cursus nodig hebt om goed te kunnen bevallen. Wel is het heel fijn om te weten wat er tijdens de bevalling allemaal met en in je lijf gebeurt. Als je geen cursus wilt doen informeer je dan op een andere manier over de bevalling. Bijvoorbeeld door boeken te lezen of naar de informatiemiddag over bevallen in het Bevalcentrum te gaan (zie de bevalling).

Vanuit de gemeente Amsterdam worden cursussen georganiseerd die voor zwangeren met een stadspas gratis zijn. Zie voor informatie: rondomdegeboorte.nl.
Voor folders en informatie over zwangerschapscursussen kun je bij de assistente terecht. Meer informatie over allerlei facetten van kinderen krijgen, vind je in boeken of op internet.